Tag Archives: הוראות הפעלה

תינוק- הוראות הפעלהכל אחד בעולמנו הוא שחקן ראשי בבמת המשחק שלו. כל אחד מאתנו נמצא פה לתכלית מסוימת. לכל אחד ואחד מאתנו יש יעוד ויש אנרגיה שמתאימה לכל סצנה וסצנה במשחק חיו. אבל כשאנחנו נולדים, אף אחד לא מגלה לנו את זה. הסיבה היא לרוב שאף אחד פשוט לא יודע את זה, כי לא לימדו אותנו בבית ספר ואף אחד לא כתב את זה בספרים.

תארו לעצמכם שעם כל ילד חדש שנולד, הייתה אמו מקבלת דף הוראות יצרן שכולל את כל המידע הנדרש לגידול הילד. הוראות שימוש- מבנה המערכת הרגשית, תכולת המוצר (הילד)- גנטיקה, תכנית השימוש לאורך כל תקופת המוצר מחולקת לתקופות החיים תוך ציון אופי השימוש, זמן השימוש ועם מי השימוש והוראות לתיקון תקלות. זה לא היה דף הוראות! זה היה ספר עב כרס, ממש תסריט המחולק למערכות ומשחקונים, המפרט לאורך כל תקופת חיי הילד, לאמור, תקופת משחקו, איזה אינטראקציה יהיה לו עם כל שחקן משנה במשחק, מה יהיה משכה, מה הוא לומד ממנה, מהם המאפיינים שלו כשחקן הראשי, ושל כל שחקן משנה במשחק חיו.

 

קרא עוד…

מיתוג: Up-Grade