יפוי כח מתמשך

החוק קובע כי במצב בו נהפוך למי "שאינם מבינים בדבר" ולא יכולים עוד לנהל את חיינו האישיים, את רכושנו ואת מצבנו הבריאותי, מי מטעמנו בעצמו או באמצעות עורך דין יגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי למנותו אפוטרופוס לגוף ולרכוש.  זה הליך שדורש פניה לבית המשפט, עלול לגרור התנגדויות ולהמשך זמן רב.

למה התנגדויות? כי הילדים ו/או בני משפחה אחרים עלולים להיות חלוקים לגבי זהות האפוטרופוס, ויכול גם להיות שאין בן משפחה המעוניין בתפקיד ואז ימונה אפוטרופוס מטעם המדינה, וכל זה קורה כשאינכם מבינים מה קורה סביבכם ואין לכם שליטה מי ינהל את חייכם, מצבכם הרפואי או רכושכם.

בכל מקרה, כל אפוטרופוס אשר ימונה יהיה כפוף להוראות האפוטרופוס הכלל ויהיה מחויב מדי שנה להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה, שהיא דוח מסודר המפרט את כל הניהול הכספי, בצירוף חשבוניות.

 

בשנת 2016 תוקן חוק האפוטרופסות וכיום הוא מאפשר לכולנו, כשאנחנו צלולים ומבינים בדבר, להחליט מי יטפל בענייננו הכספיים, מי יטפל בענייננו הרפואיים ומי יטפל בחיינו האישיים, היה ומכל סיבה שהיא לתקופה קצרה או לצמיתות נאבד את היכולת שלנו להחליט החלטות ונהפוך למי שאינם מבינים בדבר. אם חו"ח נגיע למצב זה וחתמנו היום על ייפוי כח מתמשך וקבענו למשל שהבת הרופאה תהיה אחראית על מצבנו הרפואי, הבת יועצת ההשקעות תהיה אחראית על ניהול הכספים והבן עם הנשמה הגדולה יהיה אחראי על רווחתנו האישית, אזי משיתקבל מרופא המשפחה או ממומחה אישור רפואי המעיד שאיננו מבינים בדבר, ניתן יהיה להפעיל את ייפוי הכח  מידית ומיופי הכח, בני הזוג או הילדים או כל מי שנקבע במסמך ההוראות, יוכלו להתחיל ולפעול בהתאם להנחיותיכם וללא מחויבות להגיש דוחות לאפוטרופוס הכללי ולקבל אישורו לכל פעולה.

כך תוכלו לוודא שאם חס וחלילה לא תהיו עוד מי שמבינים בדבר, תוכלו להמשיך לחיות את חייכם כפי שרציתם בתנאים הנוחים לכם, רכושכם ינוהל כרצונכם ותקבלו את הטיפול הרפואי שאתם חפצים בו. הבעת רצונכם מבעוד מועד יקל על המשפחה בתקופה מאד לא פשוטה להחליט החלטות שונות תוך הסתמכות על בקשותיכם המפורשות.

וכמובן שניתן לבטל ולערוך ייפוי כח מתמשך חדש היה וישתנה המצב בשפחה.