הסכמי שיתוף

החוק לא אוהב שותפות כפויה בנכס או עסק וכד' ולכן ברגע שאחד מהשותפים מבקש לפרק שותפות מוגשת תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט אשר בסופו של יום מסתיימת מכירת הנכס בעין/ בפועל ובחלוקת הכספים או בסוג אחר של איזון משאבים.

יחד עם זאת ועל מנת שלא להכנס להליך שיפוטי מורכב של פירוק שיתוף רצוי עם יצירת השיתוף להסדיר אותו ולהסדיר את אופן סיומו של הפירוק בצורה מוסכמת על ידי הסכם שותפות מסודר.