הסכם חיים משותפים

מכיר בזוגיות, מקבע את תחילתה, מסדיר את אופן זוגיות, תשלומי ניהול הבית, אופן חלוקת הרכוש בעת פרידה, התנהלות מול הילדים במהלך הזוגיות ולאחר פרידה, משמורת, מזונות וכד' בעת פרידה, קובע לאיזה ערכאה לפנות בעת פירוד אם יידרש ועוד. 

ההסכם נותן ודאות במקרים בהם החוק אינו חד משמעי, ומאפשר לצאת לחיים משותפים על בסיסים יצוקים ומוסכמים.