Tag Archives: תסריט

 

אתnurit-shem-tov-internet (2)ם מכירים את הביטויים האלו שכולנו משתמשים בהם?

שאלתי את עצמי, שכחתי את עצמי, התלבטתי ביני לבין עצמי, הכנתי את זה בעצמי, כעסתי על עצמי, אני מדבר לעצמי, אני מחפש את עצמי, אני הורגת את עצמי, אני מגלה את עצמי, אני מממש את עצמי, אני מעצים את עצמי, אני מטפל בעצמי, אני אוהבת את עצמי, אני סומך רק על עצמי, אני שוכחת את עצמי,  אני גאה בעצמי, אני מנותקת מעצמי, אני עפה על עצמי,  אני לגמרי בביטול עצמי ועוד ועוד..

שאלתם את עצמכם פעם מי זה העצמי הזה ?

שאלתם את עצמכם למה בעצם העצמי הזה הוא הסמכות העליונה שאנחנו מתייעצים אתה, שואלים אותה, כועסים עליה? 

ומי זה האני הזה?

למה העצמי נתפס אצלנו כנפרד מהאני שלנו?

למה יש בתוכנו כביכול שתי ישויות?

 

קרא עוד…

תינוק- הוראות הפעלהכל אחד בעולמנו הוא שחקן ראשי בבמת המשחק שלו. כל אחד מאתנו נמצא פה לתכלית מסוימת. לכל אחד ואחד מאתנו יש יעוד ויש אנרגיה שמתאימה לכל סצנה וסצנה במשחק חיו. אבל כשאנחנו נולדים, אף אחד לא מגלה לנו את זה. הסיבה היא לרוב שאף אחד פשוט לא יודע את זה, כי לא לימדו אותנו בבית ספר ואף אחד לא כתב את זה בספרים.

תארו לעצמכם שעם כל ילד חדש שנולד, הייתה אמו מקבלת דף הוראות יצרן שכולל את כל המידע הנדרש לגידול הילד. הוראות שימוש- מבנה המערכת הרגשית, תכולת המוצר (הילד)- גנטיקה, תכנית השימוש לאורך כל תקופת המוצר מחולקת לתקופות החיים תוך ציון אופי השימוש, זמן השימוש ועם מי השימוש והוראות לתיקון תקלות. זה לא היה דף הוראות! זה היה ספר עב כרס, ממש תסריט המחולק למערכות ומשחקונים, המפרט לאורך כל תקופת חיי הילד, לאמור, תקופת משחקו, איזה אינטראקציה יהיה לו עם כל שחקן משנה במשחק, מה יהיה משכה, מה הוא לומד ממנה, מהם המאפיינים שלו כשחקן הראשי, ושל כל שחקן משנה במשחק חיו.

 

קרא עוד…

מיתוג: Up-Grade